Vaak wordt er door iemand aan mij gevraagd: Wat is de zin van mijn leven?

Hier is altijd moeilijk antwoord op te geven omdat voor elk mens hier op aarde de zin van zijn of haar leven een andere betekenis heeft. Wij zijn hier allemaal met een opdracht. Dat is iets wat zeker is want anders waren wij niet hier. Toch vraag men zichzelf wel eens af als men het leven bijna niet meer aankan: "Heb ik hier wel voor gekozen?" Je moet dan toch zeggen: ja.

Toch vraag ik mezelf dan af:  Waarom moet een mens vaak zoveel meemaken, heeft het nut om zo te moeten lijden aan een ongeneeslijke ziekte, wat moeten wij hier in Godsnaam van leren? Toch zie je vaak dat juist de mensen die het overkomt hier heel anders mee omgaan dat diegene die toe moeten zien. Wie zijn leerproces is het dan?

Vaak zie je ook hoe mensen veranderen wanneer hen zoiets overkomt. Het afgeven van een kind heeft vaak een ingrijpende effect op de ouders en dan vraag je jezelf af: Had het dan toch zin? Heeft deze ziel bovenal gekozen om deze opdracht te vervullen zodat andere anders in het leven gaan staan? Uit mijn ervaringen met die "andere wereld" moet ik zeggen "Ja" .

Zoals Jezus zich heeft opgeofferd voor het welzijn van de mensheid zijn er iedere dag weer zielen die naar de aarde toekomen om andere mensen te helpen in hun leerproces om te komen tot een mens die de betrekkelijkheid van alles in gaat zien.Weet dat het niet draait om geld en macht, ook al lijkt dit momenteel wel het geval, maar om dde kwaliteit zoals je als mens in het leven staat. Begrip en liefdevol tegenover je medemens zonder oordeel. GOD oordeelt niet, WAAROM doen wij het dan in Godsnaam?

Kijk ook altijd terug naar diegene die vaak op vrij jonge leeftijd ons verlaten hebben. Over hen wordt vaak gezegd: "hij of zij was zo speciaal" . Het is de bedoeling dat wij hun voorbeeld navolgen. Dus kijk altijd goed om je heen naar alles wat je overkomt want dat heeft alles te maken met de groei in onszelf, naar het mooie en het liefdevolle in ons, wat in elk mens aanwezig is. Maar soms, door een bepaalde gebeurtenis, tot leven kan komen en dat is de zin van ieders leven. Als je kunt aanvaarden wat er op je weg komt wordt het leven makkelijker.