In feite verstaan engelen onze taal niet zoals wij met mensen praten. Engelen worden in Liefde benaderd. Liefde is gevoel en gevoel geeft trilling. Stel je een vraag dan geeft deze een bepaalde trilling van je emoties die engelen, gidsen en begeleiders opnemen. Klank en kleur geven trillingen en transformatie, transformeren geluiden en beelden die vorm geven.

Zenden wij gedachten uit dan geven deze een vorm aan van klank en kleur, geluid en beeld die door engelen herkend worden. Hoe meer je van liefde vervuld bent hoe eerder je contact met engelen kan krijgen. Ze komen niet graag in een omgeving waar angst, haat en verdriet heerst maar zij staan je hierin wel terzijde wanneer zij aanvoelen dat dit oprecht en in liefde is. Wat je voelt is heel erg belangrijk.

Hoe doe je een beroep op engelen?

Wil je een beroep doen op engelen dan doe je dit vanuit je hart en liefde. Dit kan in stilte thuis zijn of onderweg naar je werk, op school, in de natuur of stad en in het verkeer. Engelen zijn overal bij je en iedereen heeft ook zijn eigen gidsen of begeleiders. Je hoeft ze niet op te trommelen want ze zijn innerlijk bij je aanwezig. Ze komen zelfs bij mensen zonder dat zij er bewust van zijn, zelfs in hele bizarre situaties. Wil je meer met engelen gaan samenwerken dan kan je een speciaal altaar daarvoor maken die je versiert zoals jij dat wil en mooi vindt met kaarsen, beeldjes of schilderijtjes en dergelijke. Echt nodig is het niet maar wel bedoeld om een warme sfeer voor jezelf te creëren. Het helpt ook door middel van geur en kleur engelen aan te trekken. Ga niet moeilijk doen. Geen ingewikkelde meterslange smeekbedes preken. Korte affirmaties hebben meestal meer effect dan ellenlange verzoeken. Maak het eenvoudig en praat met hen zoals je met je vrienden praat. Wees duidelijk in wat je wilt vragen. Doe het in stilte en probeer eerst de rust in jezelf te krijgen tenzij het hoogst noodzakelijk is.
Engelen aanroepen

Lieve Engel..........
Heerser van deze dag..........
Vorst van de planeet..........
Ik roep u aan in de naam van de Almachtige God, Schepper van alles wat leeft, om mijn wens in te willige die onder u speciale invloed valt.
Alstublieft..........(doe uw wens).
Moge deze wens vervuld worden om mij goed en niemand kwaad te doen.

Deze tekst herhaal je 4 keer. Eerst met je gezicht naar het oosten, dan het zuiden, daarna het westen en dan het noorden.

Dan steek je een kaars aan en brand wierook wat bij de Engel van die dag past.
Keer je dan met je armen gespreid en je handpalmen naar boven gericht opnieuw naar het oosten, zuiden, westen en noorden en zeg de onderstaande tekst 4 maal en buig daarna je hoofd.

Ik zeg u dank Engel...............voor het inwilligen van deze wens in de naam van de Almachtige God, heil en zege.